ZÁKLADY ROMOLOGIE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Termín konání 9.10. a 16.10.2020, Centrum podpory NPI ČR, Křížová 22, Brno
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 09.10.2020 - 16.10.2020
Uzávěrka přihlášek: 24.09.2020
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S2 A-140/2020/2
Místo:
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: Vzdělávací kurz, realizovaný v režimu pilotního ověření v projektu APIV A, se uskuteční ve dnech 9.10. a 16.10. 2020 od 9.30 do 16.30 v Centru podpory NPI ČR v Brně. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Obsah

Cílem vzdělávání je poskytnout účastníkům informace ze života, kultury, tradic a historie Romů; vhled do systému hodnot, vztahů v romské komunitě a jejich proměn vlivem historického vývoje a socioekonomické situace na našem území jako východiska k pochopení problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romským žákem, popř. s romskými rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou vždy uchopena z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství. V závěru modulu budou účastníkům představeny současné vládní intervence na podporu integrace etnika. V praktické části semináře účastníci propojí nabyté vědomosti se svými pedagogickými zkušenostmi a navrhnou konkrétní možnosti využití v pedagogické praxi.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Počet míst je omezen. O zařazení do kurzu budete vyrozuměni emailem.

Pozn.: Na modul Základy romologie pro pedagogické pracovníky bude navazovat modul Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů, který je určen především pedagogickým pracovníkům středních či vyšších odborných škol, popř. pedagogům 2. st. ZŠ či školských zařízení. Jedním z nosných témat bude prevence předčasných odchodů romských žáků a studentů ze vzdělávání. Navazující seminář se uskuteční ve dnech 23. 10. a 6. 11. 2020 v Praze. Na navazující kurz je třeba se hlásit zvlášť.  


V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npicr.cz