ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK PRO ASISTENTY PEDAGOGA I.

Bloková výuka: 18. - 20. 9. 2020, 12. - 17. 10. 2020, 13. - 15. 11. 2020, 4. - 6. 12. 2020 15. - 17. 1. 2021 v Praze od 9:30 do 16:30 hodin
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 125
Termín: 18.09.2020 - 17.01.2021
Uzávěrka přihlášek: 01.06.2020
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: A - ČZJ I./2020
Místo: Praha
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, PhD
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. proběhne ve dnech: 18. - 20. 9. 2020, 12. - 17. 10. 2020, 13. - 15. 11. 2020, 4. - 6. 12. 2020 15. - 17. 1. 2021 v Praze od 9:30 do 16:30 hodin (místo bude upřesněno)

Obsah

Kurz Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. s časovou dotací 125 hodin je první částí  250 hodinového programu, který vzniká v rámci ESIF projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora), jehož realizátorem je NÚV, resp. NPIČR. K účasti na pilotním ověření  vzdělávání oslovujeme asistenty pedagoga s odbornou kvalifikací dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, kteří aktuálně působí ve školách a školských zařízeních a mají zájem o problematiku Neslyšících.

Pilotní ověřování je koncipováno tak, aby poskytlo základní teoretické znalosti o Českém znakovém jazyce a o jeho použití při vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením a předalo dostatečné praktické dovednosti pro základní komunikaci v Českém znakovém jazyce. Program je složen ze dvou částí (kurz I. a II.), přičemž každý z kurzů je zakončen zkouškou. Úspěšné absolvování jednotlivých kurzů vyžaduje minimálně 80% prezenční účast. 

Lektory a tvůrci vzdělávací akce jsou primárně rodilí mluvčí Českého znakového jazyka. Účast v kurzech  je bezplatná (včetně výukových materiálů) a je zajištěno drobné občerstvení. Ostatní výdaje, např.  doprava do místa konání a ubytování,  si účastníci hradí  sami.  

Podmínky zařazení účastníků do úvodního vzdělávacího kurzu (I.) : splněná odborná kvalifikace dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a aktuální výkon pozice asistenta pedagoga ve škole či školském zařízení. 

Upřednostněni budou ti zájemci, kteří aktuálně pracují s dětmi/žáky se sluchovým postižením, mají zájem o problematiku sluchového postižení, a kteří plánují účast v obou kurzech.  V případě vyššího zájmu, budou realizovány osobní pohovory. Kapacita kurzu je 15 osob.

O (ne)zařazení do kurzu Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga I. budou zájemci včas vyrozuměni.

Pozn.: Navazující kurz, Český znakový jazyk pro asistenty pedagoga II., bude realizován v následujících termínech: 26 - 28. 2. 2021, 22. - 27. 3. 2021, 23. - 25. 4. 2021, 21. - 23. 5. 2021 a 18. - 20. 6. 2021. Podmínkou zařazení do tohoto kurzu je úspěšné zakončení úvodního kurzu (I.).

Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Marková, Ph.D (aneta.markova@npicr.cz)