VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

12. března 2020 22. června 2020
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 12.03.2020 - 22.06.2020
Uzávěrka přihlášek: 12.02.2020
Lektoři: Mgr. Marcela JarolímováMgr. Nataša Habarta Alešová
Kód programu: S4 A-143/2020
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9-Prosek
Odborný garant: Bc. Jana Smolková
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A je proškolit pro NÚV budoucí lektory, kteří přispějí k adekvátnímu využívání metod a technik AAK v předškolním vzdělávání hlavního vzdělávacího proudu. Účastníci budou pracovat s vybranými metodami a technikami AAK, primární pozornost bude věnována metodě VOKS. Stěžejní část vzdělávacího modulu je zaměřena na tvorbu osobního komunikačního systému a jeho využití pro každodenní komunikaci v předškolním vzdělávání, včetně vytvoření návrhů jádrové slovní zásoby pro konkrétní dítě. V praktické části kurzu budou prezentovány a následně rozebírány práce účastníků s cílem posoudit vhodnost výběru metod, vhodnost výběru slovní zásoby pro konkrétní dítě a případně i vhodnost vytvořených komunikačních pomůcek.

Cílovou skupinou jsou především speciální pedagogové-logopedi a speciální pedagogové se zkušeností s AAK a minimálně pětiletou praxí ve školství.

O zařazení do pilotního ověření/proškolení vzdělávacího modulu budou vybraní zájemci vyrozuměni emailem.

 

Lektorky: Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Nataša Habarta Alešová