Podpora při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání - didaktika výuky českého jazyka a matematiky

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 19.06.2020 - 25.06.2020
Uzávěrka přihlášek: 12.06.2020
Lektoři: Mgr. Jana Janková
Kód programu: S6 A-142/2020
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9-Prosek
Odborný garant: Mgr. Michaela Pechačová
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

Cílovou skupinou semináře jsou především učitelé/speciální pedagogové v základním vzdělávání a speciální pedagogové ŠPP a ŠPZ s minimálně pětiletou praxí ve školství (z toho alespoň roční praxi v oblasti poradenství nebo vzdělávání žáků se zrakovým postižením) se zájmem o následnou lektorkou činnost tohoto tématu pro NPI.

Cílem vzdělávání je seznámit účastníky/budoucí lektory tématu s postupy uplatňovanými při vyučování v hodinách českého jazyka a matematiky od 1. do 9. ročníku základního vzdělávání. Kurz by měl obsáhnout didaktická opatření pro všechny stupně zrakového postižení od těch nejlehčích až po práci prostřednictvím Braillova písma. V praktické části modulu budou frekventanti reagovat na předložené kazuistiky, navrhovat didaktická opatření pro výuku konkrétního žáka.

Lektorka: Mgr. Jana Janková

Kontaktní osoby: Mgr. Eva Danielová (eva.danielova@npicr.cz), Mgr. Michaela Pechačová (michaela.pechacova@npicr.cz)