VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

7. února 2020 11. března 2020
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 07.02.2020 - 21.04.2020
Uzávěrka přihlášek: 08.01.2020
Lektoři: Mgr. Lada Červeňáková
Kód programu: S5 A-141/2020
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 – Prosek
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, je poskytnout účastníkům/budoucím lektorům tématu hlubší vhled do problematiky vlivu vztahů, výchovy, postoje a přístupu Romů
ke vzdělávání. Modul představí romský etnolekt češtiny i dopady spojené s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Charakterizuje problematiku a faktory sociálního vyloučení, definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Závěrečná část modulu bude zaměřena na současnou dotační podporu v oblasti vzdělávání, na úrovni národní i regionální. Znalosti a schopnosti účastníků budou ověřovány při návrzích řešení daných modelových situací i zpracováním samostatných úkolů.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci II. stupně základních škol, středních a vyšších odborných škol či pracovníci ŠZ, kteří již absolvovali vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky. Seminář je určen především zájemcům o lektorskou činnost tohoto tématu pro NÚV.

O zařazení do pilotního ověření/proškolení  vzdělávacího modulu budou vybraní zájemci vyrozuměni emailem.

Lektorka: Mgr. Lada Červeňáková