PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM I.

9. září 2020 a 24. září 2020
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 09.09.2020 - 24.09.2020
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2020
Lektoři: Mgr. Markéta Mohaplová
Kód programu: S3 A-139/2020
Místo: NPI ČR, Novoborská 372, Praha 9 – Prosek
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, PhD
Organizační garant: Mgr. Michaela Pechačová
Upřesnění termínu: od 9:30 do 16:30 hodin

Obsah

Vzdělávací modul realizovaný  formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, si klade za cíl seznámit účastníky s postupy práce s dítětem, žákem či studentem s psychiatrickým onemocněním s důrazem na prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu. Vzdělávací modul je rozdělen na dva okruhy. První okruh se soustředí na problematiku, kdy  ještě nebyla stanovena diagnóza a zaměřuje se tedy na ozřejmění prvních signálů psychiatrického onemocnění u dětí. Druhý okruh je soustředěn na objasnění způsobů a možností práce s dítětem s diagnózou ve školním prostředí, přičemž předně bude pozornost věnována komunikaci o psychiatrické diagnóze na půdě školy a to jak komunikaci ve směru k žákům, ve směru k vyučujícím i mezi jednotlivými aktéry školy.

Cílovou skupinou, kterou oslovujeme k účasti na realizaci vzdělávacího modulu v rámci pilotního ověření se záměrem proškolit budoucí lektory tématu pro NÚV, jsou především psychologové a speciální pedagogové škol  a ŠZ, s minimálně pětiletou praxí ve školství, včetně škol a ŠZ při zdravotnických zařízeních a s prokazatelnou zkušeností s řešením výchovně vzdělávací problematiky v kontextu psychiatrického onemocnění u dětí, žáků, studentů.

Přihlášku zašlete nejpozději do 1. března 2020. Po tomto datu bude proveden výběr účastníků. Následně budou všichni přihlášení vyrozuměni emailem o zařazení do pilotního ověření/proškolení vzdělávacího modulu.

Pilotně ověřený modul bude následně akreditován MŠMT a bude určen především učitelům v základním a středním školství, ale i výchovným poradcům, metodikům prevence a speciálním pedagogům ZŠ, SŠ.

Lektorka: Mgr. Markéta Mohaplová