Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole

POPLATEK1 200 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 11.10.2018
Uzávěrka přihlášek: 27.09.2018
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.PhDr. Lenka Skácelová
Kód programu: 5010/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: K tomuto kurzu není přidělen žádný organizační garant
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Určeno pro pedagogy I. i II. stupně základních škol, výchovné poradce, školní metodiky prevence, pro školní psychology a školní speciální pedagogy, kteří jsou motivováni ucelenou metodiku šířit dále mezi pedagogy na své škole.

obsah kurzu: seznámení se základními pravidly vedení třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. V teoretické části si účastníci osvojí základní postup vytvoření, plánování, realizace a vyhodnocení třídnické hodiny. V praktické části kurzu budou formou zážitkové pedagogiky představeny konkrétní metody práce         s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin, dále budou formou kazuistik představeny různé formy a možnosti preventivní práce se školním kolektivem a způsoby řešení možných obtíží ve školní třídě. Prakticky budou realizovány workshopy na různé typy třídnických hodin, návody na reflexi. Třídnické hodiny jsou cílené na pokrytí témat nespecifické i specifické primární prevence ve školní třídě, tak, jak je doporučeno v minimálním preventivním programu školy. Součástí kurzu bude předání ucelené metodiky: Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele. (Skácelová, L. 2012).