Kazuistický seminář pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách

Bez tematického vymezení a zahájení semináře v 8:30 hod.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 01.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 15.10.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Kód programu: 5011/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: Seminář začíná v 8:30 hod.

Obsah

Určeno pro metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách.

 

Obsah semináře: podpora profesních kompetencí a prevence syndromu vyhoření metodiků prevence formou sdílení náročných situací v oblasti rizikového chování řešených na půdě školy. Stěžejní náplní semináře bude zpracování kazuistik s následným odborným zarámováním tématu tak, aby účastníci mohli profesně využít získané poznatky ve své každodenní praxi.  Bude poskytován prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací, přístupů a postupů jednotlivých účastníků.