Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky - rozšiřující kurz

Začátek od 9:00 hod.
POPLATEK1 400 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 25.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 05.09.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Kód programu: 5003/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: V případě nízkého počtu přihlášených v době uzávěrky, bude její termín posunut.

Obsah

Kurz je určen psychologům a etopedům v PPP, SVP, školním psychologům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence s motivací vést dětské skupiny.

 

Obsah kurzu: prohloubení vzdělávání frekventantů v oblasti účinného a psychologicky správného vedení skupin dětí a mladistvých, které trpí problémy v adaptaci, rizikovým chováním, psychiatrickým onemocněním a vyžadující výchovně léčebný režim. Absolventi kurzu si prohloubí praktické dovednosti i teoretické znalosti, zvýší se jejich citlivost ve vnímání a zacházení s hranicemi a potřebami svými i klientů ve skupině. Naučí se základní principy skupinové dynamiky u dětí, vhodně zadávat aktivitu a přiměřeně ji reflektovat. Tím bude posilována profesionální role a schopnosti frekventantů, pracujících s klientelou vyžadující vyšší míru podpůrné péče.