Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 06.06.2019
Uzávěrka přihlášek: 20.05.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.Mgr. Pavel DosoudilPaedDr. Jana Ptáčková
Kód programu: 514/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Určeno pro pedagogické pracovníky ambulantních forem služeb středisek výchovné péče

Obsah kurzu: Cílem kurzu je představit pracovníkům ambulantních forem SVP nové Standardy kvality služeb. Frekventanti budou seznámeni s filosofií, kontextem a konkrétním zněním standardů. Vedle představení samotných standardů je hlavním cílem kurzu poskytnout prostor pracovníkům SVP vyzkoušet si možnosti práce s nimi a nabídnout jim tak podporu a inspiraci k využití standardů jako nástroje pro autoevaluaci a cílené zvyšování kvality vlastní práce.