Užití dynamického přístupu v diagnostice v prostředí školního a školského poradenství.

S přihláškou, prosím, zašlete i stručný motivační dopis (max. 1 strana A4), v němž sdělíte svá očekávání (co byste se v kurzu rádi dozvěděli či naučili) a také, zda už jste se setkali s dynamicko-diagnostickou prací, případně jaké máte v této oblasti zkušenosti. Tyto informace, prosím, zašlete na emailovou adresu michaela.pechacova@nuv.cz.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 06.09.2019 - 09.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 15.08.2019
Lektoři: Mgr. Lucie ChadimováMgr. Zuzana SůvováMgr. Jitka SvátkováMgr. Jana EibichováPhDr. Barbora Lucká, Ph.D.
Kód programu: KIPR-101/2019
Místo: Národní ústav vzdělávání; Novoborská 372/8, Praha - Prosek
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: 6.-8.9.2019 (pátek, sobota, neděle) principy dynamického přístupu k diagnostice, jak provést dynamické vyšetření 8.-9.11.2019 (pátek, sobota) dynamická diagnostika v poradenství

Obsah

Program v celkovém rozsahu 40 hodin je koncipován jako dvě na sebe navazující dvou až třídenní setkání v období od září do listopadu 2019.

Program je určen pro psychology a speciální pedagogy působící ve ŠPZ a školách. Není nutné mít předchozí zkušenosti s používáním dynamických přístupů k diagnostice. Účastníci vzdělávacího programu budou seznámeni se zásadními teoretickými východisky dynamické diagnostiky a principy, na nichž je tento přístup založen. Vyzkouší si cíleně užívat tyto principy v rámci vlastní diagnostické praxe. Pozornost bude věnována dostupným metodám dynamické diagnostiky i možnosti diagnostické práce s nestrukturovaným materiálem. V průběhu vzdělávacího programu bude kladen důraz na diagnostickou praxi účastníků a související otázky formální, etické, atp. Důležitým bodem vzdělávacího programu je reflexe diagnostické praxe účastníků. Nedílnou součástí vzdělávání je samostatná práce v období mezi setkáními (dynamické vyšetření, sepsání případové studie).

Úspěšné absolvování programu je podmíněno účastí na 80% výuky, realizací individuálního dynamického vyšetření a obhájením případové studie z tohoto vyšetření. Účastník získá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.