Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výukových obtíží

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 13.12.2018
Uzávěrka přihlášek: 12.12.2018
Lektoři: Mgr. Martina Brožková
Kód programu: KIPR-805/2018/2
Místo: Seminář se uskuteční na adrese ScioŠkola Praha 13, Prusíkova 16, Praha 13, OC Velká Ohrada.
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: začátek semináře v 9:30

Obsah

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky škol. 

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s přímou podporou žáků s rizikem rozvoje výukových obtíží. Účastníci se seznámí se základními principy podpory edukace žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb na obou stupních ZŠ nebo SŠ, s možnostmi předcházení výukových obtíží až riziku školního neúspěchu. Probírány budou možnosti podpůrných opatření ze strany učitele a školy, možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou probírány jednotlivé kazuistiky, které si účastníci na seminář přinesou.