Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - etnické minority

Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 11.12.2018
Uzávěrka přihlášek: 25.11.2018
Lektoři: Mgr. et Mgr. Alice Pohořská
Kód programu: KIPR-118/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Seminář byl v tomto termínu zrušen.

Obsah

Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení.

Seminář se zaměří na to, kdo mhou být žáci s jinými životními podmínkami. Seminář se zaměří především na žáky se sociálním znevýhodněním, kterým se bude podrobněji věnovat. Účastníci semináře získají základní orientaci v poskytování podpůrných opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami. Podrobněji se bude věnovat možnostem podpory těchto žáků v rámci začlenění se do třídního kolektiv.