Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování

Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 14.12.2018
Uzávěrka přihlášek: 28.11.2018
Lektoři: Mgr. et Mgr. Alice Pohořská
Kód programu: KIPR-119/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Seminář byl v tomto termínu zrušen.

Obsah

Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení

Seminář je věnován náhledu na možnosti přístupu k dětem s poruchami chování. Účastníci semináře získají základní informace o možných přístupech k dětem s poruchami chování. Část semináře se zaměřuje na rozdělení poruch chování na nespecifické a specifické. Seminář klade větší důraz na práci s dětmi se specifickými poruchami chování. Klade si za cíl objasnit, jak s těmito dětmi je možné dále ve školách pracovat a jaká podpůrná opatření je u těchto žáků možné poskytovat. Dále se zaměří na pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory pro tyto žáky za pomoci kazuistik. V závěru se seminář bude věnovat možnostem koordinovaného přístupu k těmto žákům. Představena budou střediska výchovné péče a jejich možnosti práce s těmito žáky.