Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - zaměření na romskou menšinu

Seminář je určen pracovníkům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 24.01.2019
Uzávěrka přihlášek: 10.01.2019
Lektoři: Mgr. David Beňák, DiS.
Kód programu: KIPR-325/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Seminář je určen pracovníkům škol a školních poradenských pracovišť.

Odlišné životní podmínky vznikají na různých základech. Romské děti mají svá specifika, a to jak v kontextu etnicity, tak i v dalších kontextech s ohledem na jejich socio-ekonomický status.  Pro nastavení podpůrných opatření je důležité rozumět celému kontextu. Porozumění konkrétním odlišnostem, pomůže vytvořit znalost toho, jak na tyto odlišnosti reagovat vhodnými opatřeními.   Jde o pochopení celkové perspektivy romského žáka, který má odlišné životní podmínky dány, jak etnickou, tak i socio-ekonomickou stránkou. Dynamika životních podmínek těchto dětí může vytvářet ve výchovně vzdělávacím procesu problémové okruhy, jejichž řešení často neleží v jednotlivých krocích, ale v komplexním přístupu.