Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - zaměření na romskou menšinu

Seminář je určen pracovníkům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 24.01.2019
Uzávěrka přihlášek: 10.01.2019
Lektoři: Mgr. David Beňák, DiS.
Kód programu: KIPR-325/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Seminář je určen pracovníkům škol a školních poradenských pracovišť.

 Odlišné životní podmínky vznikají na různých základech. Pro nastavení podpůrných opatření je důležité rozumět celému kontextu toho, co tvoří ony klíčové odlišnosti a do jaké míry je možné na ně reagovat opatřeními.  Často se ale nejedná o jednotlivé kroky, pro významný pokrok je potřebný komplexnější přístup.