Úpravy ŠVP pro žáky LMP s minimálními požadovanými obsahy a výstupy v rámci RVP ZV

Seminář je určen pouze zaměstnancům školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 6
Termín: 30.10.2018
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2018
Lektoři: Mgr. Miroslav Majer
Kód programu: KIPR-322/2018/2
Místo: Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00
Odborný garant: Mgr. Bc. Kateřina Macháčková
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

- legislativní rámec - RVP ZV

- minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci PO - pro žáka s LMP

- možnosti v rámci IVP (úpravy a výběr učiva, nahrazení předmětu, úprava časové dotace...)

- očekávané výstupy v RVP ZŠS = nejnižší úroveň očekávaných výstupů pro žáka s LMP v rámci IVP

- současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků s LMP ve školách