Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výukových obtíží

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť pracující s žáky 2. stupně a středních škol

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 29.11.2018
Uzávěrka přihlášek: 22.11.2018
Lektoři: Mgr. Martina Brožková
Kód programu: KIPR-321/2018/2
Místo: Novoborská 372/8
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Kurz byl v tomto termínu zrušen.

Obsah

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s přímou podporou žáků s rizikem rozvoje výukových obtíží. Účastníci se seznámí se základními principy podpory edukace žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb na obou stupních ZŠ nebo SŠ, s možnostmi předcházení výukových obtíží až riziku školního neúspěchu. Probírány budou možnosti podpůrných opatření ze strany učitele a školy, možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou probírány jednotlivé kazuistiky, které si účastníci na seminář přinesou.