Kazuistický seminář - poruchy učení

Seminář je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení.

Kapacita semináře je omezena maximálně na 8 participantů (včetně lektora).

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 15.10.2018
Uzávěrka přihlášek: 25.09.2018
Lektoři: PaedDr. Helena Nováková
Kód programu: KIPR-402/2018/2
Místo: Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Seminář byl v tomto termínu zrušen.

Obsah

Seminář je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení.

Kazuistické semináře se zaměřují na práci s případy z praxe - na práci s kazuistikami. V tomto případě bude seminář zaměřen na kazuistiky týkající se klientů s vadami řeči, klientů s poruchami učení, práce sociálního pracovníka ve školském poradenském zařízení.

Seminář povede zkušený lektor/moderátor, přičemž celkový počet participantů bude omezený na 8 osob (včetně moderátora). Každý účastník si přinese svou vlastní, anonymizovanou, kazuistiku a v rámci semináře ji může představit. Pro představení jedné kazuistiky a jí určené následné diskuzi je určen časový prostor přibližně 70 minut. Tzn. délka semináře se bude odvíjet od počtu participantů daného semináře (v případě účasti 7 participantů a jednoho lektora, může být seminář dlouhý až 8,5 hodiny, v případě 4 participantů 3,5 hodiny, atd.). Účastníci se před začátkem konání semináře musí zavázat svou mlčenlivostí.