Školská matrika - práce s ní v kontextu vyplňování údajů o podpůrných opatřeních žáka

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 10.09.2018
Uzávěrka přihlášek: 21.08.2018
Lektoři: Ing. Alena Tůmová
Kód programu: KIPR-314/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Školská matrika zahrnuje jak přehled metodických pokynů pro předávání dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ, tak i praktickou ukázku práce s programovou aplikací pro jejich předání. Metodická část je zaměřena na dodržování zásadních pravidel včetně přehledu nejčastěji se vyskytujících chyb a nepřesností. Zvláštní pozornost je věnována správnému vykazování podpůrných opatření. Praktická část ukáže, jak pracovat s programovou aplikací, především jak využít všech možností pro kontrolu správnosti dat.