Rozdíl mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče. Využití pedagogické intervence a předmětů speciální pedagogické péče v rámci vzdělávací soustavy

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 11.10.2018
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2018
Lektoři: Mgr. Eva Čadová
Kód programu: KIPR-306/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Hlavní rozdíly a podobnosti mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciální pedagogické péče. Jak zařadit předměty speciální pedagogické péče do disponibilních vzdělávacích hodin. Kdo může vyučovat pedagogickou intervenci a kdo předmět speciální pedagogické péče. Jaké předměty speciálně pedagogické péče mohou být lektorovány. Normativy na předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci. Jak pracovat s diverzifikovanou skupinou v rámci pedagogické intervence. Náplň předmětů speciálně pedagogické péče dle stupňů podpůrných opatření.