Aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo u žáků v hraničním pásmu inteligence

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 27.09.2018
Uzávěrka přihlášek: 07.09.2018
Lektoři: Mgr. Miroslav Majer
Kód programu: KIPR-302/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Legislativní změny se zavedením společného vzdělávání (vyhlášky č. 27/2016 Sb.), např. zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením a zavedením systému minimálních požadovaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením u Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání (RVP ZV). Novinky v tvorbě doporučení školských poradenských zařízení ve vztahu k žákům s mentálním postižením a žákům v hraničním pásmu inteligence. Odlišnosti v roli asistenta pedagoga u žáka s mentálním postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole (třídě) zřízené podle § 16, odstavce 9 školského zákona. Přímá versus nepřímá činnost asistenta pedagoga u žáka s mentálním postižením, případně i u žáků s hraničním pásmem inteligence. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně u žáků s mentálním postižením či s „hraničním pásmem inteligence.“ Aktuální problémy se zajištěním asistentů pedagoga u žáků s mentálním postižením či „hraničním pásmem inteligence.