Hodnocení žáka se SVP

Seminář je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 03.12.2018
Uzávěrka přihlášek: 13.11.2018
Lektoři: Mgr. Bc. Ivana Tormová
Kód programu: KIPR-204/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení. 

  • Hodnocení jako motivační proces školní úspěšnosti žáků a to i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Typy hodnocení a jejich vzájemná kombinace
  • Od sumativního hodnocení k formativnímu
  • Co, kdy a jak často hodnotit
  • Psychologický aspekt pochvaly x ocenění
  • Alternativní způsob hodnocení (slovní, kombinace známky se slovním hodnocením, bodové hodnocení, MUP apod.)
  • Úpravy hodnocení žáků se SVP vycházející z RVP ZV
  • Nositelé změny v hodnocení