Bálintovské skupiny

Seminář je určen pracovníkům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 05.09.2018
Uzávěrka přihlášek: 16.08.2018
Lektoři: Mgr. Kateřina Skalická
Kód programu: KIPR-108/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školských poradenských zařízení. 

 Jde o specifickou formu intervize, která kombinuje klasickou metodickou práci zaměřenou na problém ve vztahu s klientem s víceúrovňovou možností sociální opory. Její současnou podobu by bylo možno vymezit jako burzu nápadů o vztahu mezi pedagogem a žákem. Je vedena podle určitých pravidel. Tato forma práce nenabízí ideální řešení, její výhoda spočívá především v tom, že nabízí více úhlů pohledu na vztah a uvolnění ze zajetí zaběhaných výkladových schémat či předsudků. Poskytuje svým účastníkům také určitou míru porozumění a sociální oporu. Daná podoba skupinové práce akceptuje různorodost, prožitky, iracionalitu, pochybnost či pocit selhávání. Nejde rovněž o efekt rychlý a jednorázový, spíše bychom mohli uvažovat o skupině jako o dlouhodobém procesu, který „zraje“ v čase. Inspirace, pochopení, aha-efekt se pak mohou u účastníka skupinového dění dostavit až se zpožděním několika dnů.