Podpůrné opatření 2. - 5. stupně – asistent pedagoga (tlumočník) a práce s pomůckami ve výuce pro žáky se sluchovým handicapem

Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 12.11.2018
Uzávěrka přihlášek: 22.10.2018
Lektoři: Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř
Kód programu: KIPR-107/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školských poradenských zařízení. 

Co to je sluch - zvuk - audiometrie - audiogram - typy a stupně sluchových vad - kompenzace sluchových vad  - legislativa- význam včasné péče o děti se sluchovým postižením - školská poradenská zařízení - zpráva a doporučení, podpůrná opatření, RVP - ŠVP - IVP,  vzdělávání sluchově postižených - integrace a inkluze - úpravy vzdělávacího obsahu - zásady pro komunikaci se sluchově postiženým - komunikační systémy sluchově postižených - novinky - perspektivy potřeb sluchově postižených a vývoj v oblasti způsobů komunikace.