Podpůrná opatření 2. - 5. stupně - Práce s pomůckami ve výuce pro žáky se zrakovým handicapem

Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 20.09.2018
Uzávěrka přihlášek: 31.08.2018
Lektoři: Mgr. Jana Janková
Kód programu: KIPR-104/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školských poradenských zařízení. 

Pomůcky pro práci s informacemi (optické pomůcky, elektronické pomůcky, digitální čtecí zařízení, elektronický zápisník, pomůcky pro psaní Braillova písma, pomůcky pro nácvik čtení Braillova písma, neoptické pomůcky). Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb, pomůcky pro domácnost a jejich využití ve výuce, pomůcky pro volný čas a zábavu. Pomůcky, které se využívají k reedukaci zraku, stimulaci zraku, cvičení a zjemňování hmatu. Popis pomůcek a jejich užití, ukázka. Stručný popis nácviku práce s pomůckou.