New Addiction – nové závislosti nelátkového charakteru

Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 09.10.2018
Uzávěrka přihlášek: 26.09.2018
Lektoři: PhDr. Alena Plšková
Kód programu: KIPR-101/2018/2
Místo: Novoborská 372/8 Praha 9; 190 00
Odborný garant: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školských poradenských zařízení. 

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální problematiku, která prezentuje nové – méně známé nelátkové závislosti, které aktuálně prochází všemi věkovými kategoriemi. Lektor seznámí posluchače s jednotlivými druhy nelátkových závislostí, identifikaci problému a možnostmi prevence. Účastníci jsou seznámeni s legislativou, která souvisí s řešením závislostního chování (z pohledu trestně-právního, občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí). Pozornost je věnována zejména nezastupitelné úloze rodiny při řešení problémů a dále možnostmi řešení identifikovaného problému. Pokud se závislostní chování dotýká dospělé populace možnosti spolupráce se státními i nestátními subjekty, poradenské činnosti při řešení problému.