New Addiction – nové závislosti nelátkového charakteru

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 20.06.2018
Uzávěrka přihlášek: 10.06.2018
Lektoři: PhDr. Alena Plšková
Kód programu: KIPR-535/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol i školských poradenských zařízení

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální problematiku, která prezentuje nové – méně známé nelátkové závislosti, které aktuálně prochází všemi věkovými kategoriemi. Lektor seznámí posluchače s jednotlivými druhy nelátkových závislostí, identifikaci problému a možnostmi prevence. Účastníci jsou seznámeni s legislativou, která souvisí s řešením závislostního chování (z pohledu trestně-právního, občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí). Pozornost je věnována zejména nezastupitelné úloze rodiny při řešení problémů a dále možnostmi řešení identifikovaného problému. Pokud se závislostní chování dotýká dospělé populace možnosti spolupráce se státními i nestátními subjekty, poradenské činnosti při řešení problému.