Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 26.09.2018
Uzávěrka přihlášek: 06.09.2018
Lektoři: Mgr. Jiřina Jehličková
Kód programu: KIPR-528/2018
Místo: Novoborská 372/8; Praha 9 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školských poradenských zařízení 

Seminář zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v prostředí mateřské, základní školy a střední školy. Obsah semináře pomůže frekventantům orientovat se v platné školské legislativě, při vzdělávání dětí a žáků postupovat v jejím souladu, orientovat se v uplatňování podpůrných opatření u žáků s NKS, jejich specifik dle jednotlivých druhů NKS. Součástí semináře bude diskuze nad doporučenými přístupy k dětem, k žákům s jednotlivými druhy NKS. Metodické postupy, organizace vzdělávání, úprava vzdělávacího obsahu, praktické návody a postupy řešení konkrétní pedagogické situace, způsob speciálně pedagogické intervence u konkrétní kazuistiky.