Školská legislativa pro školy

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 18.05.2018
Uzávěrka přihlášek: 25.04.2018
Lektoři: Mgr. Pavla Katzová
Kód programu: KIPR-527/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Vzdělávací program je zaměřen na základní orientaci ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a příslušných prováděcích právních předpisech jak z pohledu pedagogických pracovníků, tak i poradenských pracovišť škol, dále na změny vyplývající z tzv. inkluzivní novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti škol a jejich poradenských pracovišť.