Podpůrné opatření 2. - 5. stupně – Asistent pedagoga (tlumočník) a práce s pomůckami ve výuce pro žáky se sluchovým handicapem

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 20.03.2018
Uzávěrka přihlášek: 11.03.2018
Lektoři: Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř
Kód programu: KIPR-524/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: kurz byl zrušen

Obsah

Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

obsah vzdělávacího programu: co to je sluch - zvuk - audiometrie - audiogram - typy a stupně sluchových vad - kompenzace sluchových vad - význam včasné péče o děti se sluchovým postižením - zásady pro komunikaci se sluchově postiženým - péče o sluchově postižené - poradenství pro sluchově postižené - vzdělávání sluchově postižených, školský systém, odlišné metodiky a didaktiky, úpravy vzdělávacího obsahu - integrace a inkluze - podpůrná opatření u sluchově postižených - komunikační systémy sluchově postižených - perspektivy potřeb sluchově postižených a vývoj v oblasti způsobů kompenzace sluchové vady - novinky - legislativa.