Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výukových obtíží

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 19.04.2018
Uzávěrka přihlášek: 09.04.2018
Lektoři: Mgr. Martina Brožková
Kód programu: KIPR-521/2018
Místo: Novoborská 372/8; Praha 9 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Kurz byl v tomto termínu zrušen.

Obsah

Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP.

 

Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s přímou podporou žáků s rizikem rozvoje výukových obtíží. Účastníci se seznámí se základními principy podpory edukace žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb na obou stupních ZŠ nebo SŠ, s možnostmi předcházení výukových obtíží až riziku školního neúspěchu. Probírány budou možnosti podpůrných opatření ze strany učitele a školy, možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou představeny ukázkové kazuistiky a budou probírány jednotlivé kazuistiky přinesené účastníky