Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - etnické minority

Seminář je určen zaměstnancům škol a školních poradenských pracovišť.

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 21.06.2018
Uzávěrka přihlášek: 11.06.2018
Lektoři: PhDr. Soňa Cpinová
Kód programu: KIPR-518/2018
Místo: Novoborská 372/8, Praha 9 190 00
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb
Upřesnění termínu: Kurz byl v tomto termínu zrušen.

Obsah

Kurz je určen pro zaměstnance škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele).

Kdo jsou žáci s jinými životními podmínkami? Účastníci semináře získají náhled na výchovné přístupy respektující individuální zvláštnosti žáků.  Účastníci semináře získají základní orientaci v problematice poskytování podpůrných opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami.