Školská legislativa pro školský poradenský systém

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 6
Termín: 06.11.2017
Uzávěrka přihlášek: 06.10.2017
Lektoři: Mgr. Pavla Katzová
Kód programu: KIPR-101/2017
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah

Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení.

obsah vzdělávacího programu: vzdělávací program je zaměřen na základní orientaci ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a příslušných prováděcích právních předpisech z pohledu školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol, dále na změny vyplývající z tzv. inkluzívní novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol.