Rodinné poradenství a terapie

POPLATEK1 200 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 29.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 04.11.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Petr Štípek
Kód programu: 4012/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Seminář je určen pro psychology, speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení.

 

Seminář si klade za cíl seznámit posluchače se základy rodinné terapie, terapeutickým a poradenským přístupem v práci s rodinou dětí s ADHD a poruchami chování. Vymezí základní pojmy, seznámí s historickými i aktuálními přístupy a na teoretických a následně i praktických ukázkách naučí frekventanty užívat vybrané konkrétní techniky a metody, které je možno využít v práci s rodinou. Účastníci by na konci semináře měli být schopni využít probrané techniky a metody ve vlastní praxi.