Právní předpisy pro školský poradenský systém

POPLATEK1 000 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 18.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 18.10.2019
Lektoři: JUDr. Hana Poláková
Kód programu: 6000/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Seminář je určen pro psychology a speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení.

obsah semináře: seminář je zaměřen na
základní orientaci ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a příslušných prováděcích právních předpisech z pohledu školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol, dále na změny vyplývající z tzv. inkluzívní novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol.