Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (NKS)

zaměření na narušenou komunikační schopnost
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 04.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 04.10.2019
Lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.Mgr. Radovan BendaMgr. Zuzana ŽampachováPaedDr. Pavlína Basleroválektoři CERMATMgr. Jana Barvíková
Kód programu: 3003-4/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Alena Michálková
Organizační garant: Ivana Biskupová
Upřesnění termínu: Termín bude upřesněn

Obsah

Určeno pro psychology a speciální pedagogy SPC požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

 

obsah kurzu: účastníci získají kompetence k vytváření posudků žáků se zdravotním postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků).