Žáci s vývojovou dysfázií

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 13.01.2020
Uzávěrka přihlášek: 13.12.2019
Lektoři: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Kód programu: 4011/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Určeno pro pedagogy mateřských a základních škol

obsah kurzu: současný pohled na problematiku vývojové dysfázie (jako specificky narušeného vývoje řeči),příčiny specificky narušeného vývoje řeči,příznaky vývojové dysfázie, kontext učení, sociálních vztahů, stručný náhled na možnosti diagnostiky a terapie vývojové dysfázie, odpovědnost za diagnostiku,přístupy k dětem a žákům s vývojovou dysfázií v rámci edukace v běžném vzdělávacím proudu,poradenství pro rodiče dětí a žáků s vývojovou dysfázií. Cílem kurzu je porozumět obtížím dětí a seznámit pedagogy s materiály, které mohou využít v edukaci dětí/žáků, kteří mají diagnostikován tento druh narušené komunikační schopnosti.