Základní seznámení s technikami při vzdělávání dětí a žáků s těžkým mentálním a vícečetným zdravotním postižením

POPLATEK3 000 Kč
Počet hodin: 24
Termín: 05.10.2019 - 19.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2019
Lektoři: viz obsah kurzu
Kód programu: 4010/2019
Místo: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, Ibsenova 1
Odborný garant: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková
Upřesnění termínu: Kurz má 3 části po 8 hodinách v tyto dny: 5.10.;12.10.;19.10.2019

Obsah

Kurz je v rozsahu 24 hodin, rozdělený do tří výukových dnů, vždy v sobotu z organizačních a personálních důvodů pořádající školy. Určen pedagogům, kteří pracují se žáky s těžším zdravotním postižením, především se žáky s mentálním a vícečetným postižením.

 

Obsah kurzu: účastníci budou seznámeni v interaktivní formě s těmito aktivitami vhodnými pro práci s uvedenou cílovou skupinou: 

 

 I. OROFACIÁLNÍ STIMULACE 

 lektorka Mgr. Gabriela Pulkrábková 

II. AAK (ZNAK DO ŘEČI, GESTA, OBRAZOVÝ MATERIÁL)  

 lektorky: Mgr. Gabriela Pulkrábková, Bc. Eva Kuklová

III. VYUŽITÍ CANISTERAPIE – VYUŽITÍ PSA PŘI PODPOŘE ROZVOJE    POHYBOVÉHO VÝVOJE 

lektorky: Mgr. Michaela Urbanová, Mgr. Petra Havránková

IV. MOŽNOSTI VYUŽITÍ DIDAKTICKÝCH POMŮCEK VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU ŽÁKŮ SE SVP SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST ROZVOJE ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ A JEJICH TVORBA 

 lektorky: Mgr. Magda Kubíčková, Mgr. Olga Gabrielová

 V. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ICT PŘI EDUKACI ŽÁKŮ SE  SVP  

 lektorky: Mgr. et. Bc. Lenka Klimešová, Mgr. Dana Zouharová

 VI. MUZIKOHRANÍ  

 lektoři: Mgr. Martina Rozehnalová, Mgr. Dana Zouharová, Mgr. Zdeněk Klíma

 VII. POHYBOVÉ AKTIVITY

 lektoři: Mgr. Zdeněk Klíma, Mgr. Martina Rozehnalová

 VIII. NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ AKTIVITY VE VÝUCE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI    VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 lektorky: Mgr. Magda Kubíčková, Mgr. Víta Procházková

 IX. STIMULAČNÍ AKTIVITY A SNOEZELEN

 lektorky: Mgr. Víta Procházková, Bc. Eva Kuklová, Bc. Klára Machátová

X. POUŽITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY A TANEČNÍ AKTIVITY

lektorky: Bc. Radoslav Mesarč, Radka Ondrůšková

XI. VYYUŽITÍ RUKODĚLNÝCH AKTIVIT A PRACOVNÍ ČINNOSTI PŘI EDUKACI ŽÁKŮ SE SVP 

 lektorky: Mgr. et. Bc. Lenka Klimešová, Martina Šitinová