Podpora žáka s poruchou autistického spektra při vzdělávání

Začátek od 9.00 hod.
POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 8
Termín: 21.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 21.10.2019
Lektoři: Mgr. Miroslav Vosmik
Kód programu: 4006/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková
Organizační garant: garant neuveden

Obsah

Určeno pro pedagogické pracovníky a asistenty pedagoga ZŠ.

 

Účastníci budou seznámeni s využíváním podpůrných opatření v praxi, budou jim představena nejužívanější podpůrná opatření. Lektor klade důraz na nutnost spolupráce školy s rodinou a na způsoby nastavení této spolupráce. Vzdělávací program je připraven ve formě kazuistického semináře – předpokládá úzkou spolupráci účastníků s lektorem a umožňuje tak řešení konkrétních problémů školského terénu ve formě sdílení zkušeností. Cílem vzdělávacího programu je přiblížit pedagogickým pracovníkům z běžných škol problematiku vzdělávání žáků s potřebou podpory z důvodu PAS, seznámit je se zkušenostmi se vzděláváním těchto žáků, s možnostmi příslušných poradenských zařízení.