Orientační logopedické vyšetření

POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 14
Termín: 05.11.2019 - 09.12.2019
Uzávěrka přihlášek: 21.10.2019
Lektoři: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.
Kód programu: 4005/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková
Upřesnění termínu: 5. 11. 2019 - přednáška (8 hodin), 09. 12. 2019 - workshop (6 hodin)

Obsah

   Kurz je určen pro speciální pedagogy ve školách a ve školských poradenských zařízeních.

Orientační logopedické vyšetření /OLV/ jako součást logopedické diagnostiky v celkovém pohledu komplexní diagnostiky – anamnéza, studium spisové dokumentace a 12 zkoušek – sluchová zkouška, vyšetření mluvidel, motorika mluvidel, dechová ekonomie, artikulační obratnost, fonematický sluch, výslovnost, slovní zásoba, řečový projev, verbální paměť, zrakové vnímání, lateralita. Speciální pedagogická a logopedická diagnóza, speciálně pedagogický logopedický plán, prevence a doporučení jednotlivým institucím na základě výsledků OLV a komplexního vyšetření. Integrace žáka s narušenou komunikační schopností. Kasuistika dítěte s narušenou komunikační schopností.