Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením

POPLATEK2 000 Kč
Počet hodin: 16
Termín: 15.11.2019 - 16.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 21.10.2019
Lektoři: Mgr. Marcela JarolímováMgr. David JežekGabriela Kyselá
Kód programu: 4004/2019
Místo: ZŠ speciální a MŠ speciální, Nový Jičín, Komenského 64
Odborný garant: Mgr. Šárka Valášková
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Seznámení se základními zásadami podpory optimálního psychomotorického vývoje žáků s multihandicapem, možnosti využití nových alternativních forem výuky a zdravotní tělesné výchovy ve vyučovacím procesu. Účastníci se naučí základy polohování s využitím běžně dostupných i speciálních pomůcek. Vyzkoušejí si jednoduché podpůrné techniky ke stimulaci pohybového vývoje těžce postižených dětí a budou je schopni aplikovat do struktury hodin tělesné výchovy v rámci individuálního přístupu práce ve skupině i do celého výchovně vzdělávacího procesu včetně sebeobslužných činností tak, aby neprohlubovali patologii způsobenou základní diagnózou žáka.