Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dotykových technologií

POPLATEK1 300 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 31.05.2019
Uzávěrka přihlášek: 06.05.2019
Lektoři: Mgr. Lenka ŘíhováIva Jelínková
Kód programu: 407/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
Odborný garant: Mgr. Šárka Valášková
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková

Obsah

Kurz je vhodný pro pedagogy, školní speciální pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují se žáky s potřebou podpůrných opatření.

Obsah kurzu: zprostředkovat pedagogům zkušenosti z oblasti využívání prostředků ICT pro rozvoj a podporu integrovaných žáků v základním vzdělávání, pro jejich začleňování do výuky a do života školy. Účastníci budou seznámeni s konkrétními náměty, které se osvědčily ve vzdělávání žáků intaktních i u žáků s potřebou podpůrných opatření. Zároveň budou motivováni k rozšíření svého osobního vzdělávacího prostředí propojením s fungující komunitou učitelů, kteří se snaží smysluplně využívat digitální technologie ve vzdělávání.