Komunikační systém VOKS (Výměnný komunikační systém)

POPLATEK2 500 Kč
Počet hodin: 16
Termín: 14.09.2018 - 15.09.2018
Uzávěrka přihlášek: 20.08.2018
Lektoři: PhDr. Margita KnapcováMgr. Marcela JarolímováMgr. Nataša Habarta Alešová
Kód programu: 4003/2018
Místo: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Lazy 3695, Zlín
Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková
Upřesnění termínu: 2x 8 hodin

Obsah

Kurz je určen logopedům, speciálním pedagogům, učitelům základních a mateřských škol speciálních, škol integrujících žáka s PAS nebo s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením a dalším pedagogům, kteří s těmito žáky přicházejí do styku.

obsah kurzu: seznámení s metodou VOKS, zaškolení a praktický nácvik jednotlivých lekcí metodiky, ukázky videoprojekce, fotodokumentace, seznámení s materiálem potřebným ke komunikaci (symboly, komunikační knihy, přenosné zásobníky symbolů), ukázka a návod k výrobě pomůcek. Účastníci kurzu porozumí správné technice nácviku, vytvoří si přehled předpokladů úspěšnosti nácviku jednotlivých lekcí a představu o vhodnosti použití metody VOKS u žáků s různými diagnózami. Osvojí si základní dovednosti pro nácvik komunikace metodou VOKS u žáků s těžce narušenou komunikační schopností. Metoda je určena především pro klienty s autismem, lze ji využít i pro klienty s výraznějšími problémy ve verbální komunikaci (Downův syndrom, DMO, těžké formy dysfázie). Metodická příručka a kompletní soubor obrázků je součástí ceny kurzovného.