SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY I. a II.

výběr frekventantů ukončen (již není možné se přihlásit)
POPLATEKNESTANOVEN
Počet hodin: 0
Termín: 05.01.2017 - 31.12.2021
Uzávěrka přihlášek: 15.01.2017
Lektoři: PaedDr. Ivo KalvinskýPhDr. Václava MasákováPaedDr. Jana PtáčkováPhDr. Jiří Broža
Kód programu: 902/2017
Místo:
Odborný garant: PaedDr. Ivo KalvínskýPhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: rozvojový dlouhodobý program 2017 - 2021

Obsah

obsah výcviku: dlouhodobý dvoustupňový sebezkušenostní výcvik pro pedagogické pracovníky zařízení ústavní výchovy a preventivně výchovné péče s akreditací MŠMT ČR bude zahájen na jaře 2017, na podzim 2019 bude dokončen první stupeň, druhý stupeň proběhne v letech 2020 – 2021. Kromě primárního zacílení na osobní růst frekventantů je program zaměřen na zvládnutí základních principů práce se skupinou a komunitou s využitím osvědčených výchovně terapeutických technik a to jak teoreticky, tak tréninkově. V souladu se současnými trendy a s připravovanou transformací forem a obsahu práce v etopedických zařízeních výcvik mimo jiné připraví vychovatele i ostatní pedagogické pracovníky na intervenční práci se zákonnými zástupci dětí a na zvládání momentu umístění dítěte do ústavního zařízení přímo z běžného života včetně jeho následné adaptace v zařízení.