DLOUHODOBÝ SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PRO VEDENÍ PROBLÉMOVÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ A SKUPIN

Motivační dopis zasílejte organizačnímu garantovi. Kurzovné bude upřesněno.
POPLATEK60 000 Kč
Počet hodin: 0
Termín: 01.09.2018 - 01.12.2022
Uzávěrka přihlášek: 30.04.2018
Lektoři: PaedDr. Ivo KalvinskýPaedDr. Jana PtáčkováMgr. Kateřina SkalickáPhDr. Richard Braun
Kód programu: 904/2018
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Ivo KalvínskýPhDr. Jana Zapletalová
Organizační garant: Mgr. Šárka Valášková
Upřesnění termínu: Termín výběru uchazečů 18.5. a 1.6.2018. Hodinová dotace: 120 hodin za rok

Obsah

obsah výcviku: sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů a skupin představuje ucelený psychodynamicky orientovaný prožitkový výcvik, který může specialistům pomoci v jejich práci na škole a v etopedických zařízeních. Frekventanti jsou vedeni k dovednostem, které umožní krizové intervence, ovlivňovat dynamiku školní třídy a dětské skupiny, dlouhodobé vedení třídy (třídní management), práce s malou růstovou skupinou (např. problémových dětí apod.). Účastníci výcviku jsou rozděleni do dvou skupin max. po 12, vedou je dvojice zkušených lektorů. Pracuje se část programu v oddělených skupinách, část společně. Důraz je kladen na praktickou aplikaci dovedností.