Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

termíny jednotlivých setkání: 10.-12.10., 31.10., 1.-2.11., 14.-16.11., 28.- 29.11., 16.-17.12. 2019 - závěrečné zkoušky
POPLATEK3 500 Kč
Počet hodin: 88
Termín: 10.10.2019 - 17.12.2019
Uzávěrka přihlášek: 10.09.2019
Lektoři: PaedDr. Blanka BartošováPaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.PhDr. Václava Tomická, Ph.D.doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.Mgr. Jana JankováPhDr. Jarmila RoučkováPhDr. Miloslav ČedíkMgr. Petra DragounováMgr. Markéta Jirásková
Kód programu: 1002/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.

Určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., k výkonu činnosti asistenta pedagoga (zejména se zaměřením na podporu žáků se zdravotním postižením). Zájemci musí mít ukončené střední vzdělání.

obsah studia: kvalifikační studium akreditované MŠMT, zahrnuje 88 hodin přímé výuky (přednášky, semináře, praktická cvičení). Studium odpovídá Standardu studia pedagogiky doporučeného MŠMT. Je zaměřeno na tři tematické moduly – Základy pedagogiky, Základy psychologie pro pedagogy (včetně psychologie vývojové) a Základy speciální pedagogiky. Studium je ukončeno testem, zpracováním a obhajobou závěrečné práce.