Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a začínající školní psychology / školní speciální pedagogy

Kurz je určen pro absolventy magisterského studia psychologie, kteří začínají vykonávat praxi ve školství a nemají dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost z přímé práce s dětmi a žáky. Navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálním studiu a je zaměřen na praktické zvládání základních odborných dovedností psychologa ve škole a v PPP. Cílem kurzu a na něj navazujících individuálních stáží je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností.
POPLATEK2 000 Kč
Počet hodin: 40
Termín: 02.09.2019 - 06.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 28.08.2019
Lektoři: Mgr. Jana MrázkováMgr. Zdeněk AltmanMgr. Věra KramerováPhDr. Václava MasákováPhDr. Richard BraunPhDr. Hana Sotáková
Kód programu: 1000-1/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9
Odborný garant: PhDr. Jana ZapletalováMgr. Šárka Valášková
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Kurz je určen pro začínající psychology v PPP a pro začínající školní psychology.

Obsah:

Obecná část: poradenský pracovník ve školském systému a jeho pracovní náplň, specifika vykonávaných činností, interdisciplinární přístup v poradenské práci, spolupráce poradenských pracovníků PPP a školy, etické aspekty práce poradenského pracovníka ve školství, platné právní předpisy důležité pro poradenskou praxi.

Specializovaná část: poradenský rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči a učiteli, psychodiagnostika dětí a žáků různých věkových kategorií, specifika práce psychologa s dětmi předškolního věku, se žáky mladšího školního věku a staršího školního věku, předpoklady a podmínky psychologické pomoci dospívajícím, práce psychologa s rodinou, práce psychologa se třídou, vedení dokumentace o klientech, psaní zpráv. Součástí budou praktické ukázky vedení psychologického vyšetření a poradenské konzultace a rozbor kazuistik z praxe lektorů i účastníků.