Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI

POPLATEK1 500 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 12.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 25.10.2019
Lektoři: PhDr. Jana ZapletalováMgr. et Mgr. Matěj Seifert
Kód programu: 7013/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Matěj Seifert
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy - poradenské pracovníky, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

 

obsah kurzu: budou představeny kognitivní a učební styly a strategie učení jako důležité faktory ovlivňující preference a postupy žáka k učení a výuce. Účastníci budou seznámeni s vybranými modely učebních a kognitivních stylů (Gregorcův, Dunnových, Honey-Mumfordův, Kolbův, VAKT a další). Pozornost bude věnována vnějším faktorům, které ovlivňují žákův přístup k učení, poznatkům týkajícím se efektivity učení/výuky „podle jednotlivých učebních stylů“ a také možnostem či rizikům intervencí v oblasti učebního stylu. Část semináře bude věnována diagnostice učebního stylu: kvalitativním i kvantitativním metodám diagnostiky stylů učení a dále dotazníku LSI: jeho konstrukci, administraci, interpretaci a výzkumným poznatkům o metodě. Budou diskutovány možnosti, jak přizpůsobit výuku/strategii učení žákovi dle jeho preferovaného stylu (tzn. jaká doporučení žákům poskytnout). Absolvováním kurzu získají účastníci základní kompetence využívat Dotazník stylu učení (LSI) v poradenské a pedagogické praxi. Diagnostický nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku. Nástroj je možné ke kurzu zakoupit. Informace o diagnostickém nástroji naleznete na webu NÚV.