The Intelligence and development Scales (IDS)

POPLATEK1 100 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 12.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 14.10.2019
Lektoři: Mgr. Hana BurešováMgr. Alice Trávníková
Kód programu: 7004/2019
Místo: Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie ChadimováMgr. et Mgr. Matěj Seifert
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Kurz je určen pouze pro psychology, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost.

obsah kurzu: seznámení s problematikou diagnostiky inteligence a obecné vývojové úrovně za pomoci testu IDS - seznámení s teoretickými východisky, strukturou a jednotlivými částmi diagnostického nástroje, postupy jeho administrace a interpretace výsledků a také vodítka pro stanovení adekvátních doporučení pro další práci s dítětem. Absolventi kurzu získají základní kompetence k používání diagnostického nástroje IDS v praxi.

Informace k nástroji: Autoři: Alexandr Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx. Věkové rozmezí: 5–10 let. Administrace: Individuální v rozmezí 90–120 minutNástroj IDS, jehož konstrukce je výrazně inspirována testem Binet-Simon, vyšel původně v Německu v roce 2009. Ve svých 19 (v české verzi 21) subtestech pokrývá test tyto funkční oblasti – kognitivní předpoklady, motorické dovednosti, sociálně-emoční kompetence, matematické  a jazykové schopnosti a výkonovou motivaci. Hlavní autorkou české adaptace je PhDr. Dana Krejčířová, která původní diagnostický nástroj v české adaptaci doplnila o 2 originální verbální subtesty. Nástroj není v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si alespoň příručku a záznamové listy. Diagnostický nástroj prodává Testcentrum Hogrefe.