Kazuistický seminář k Diagnostice struktury matematických schopností (DISMAS)

POPLATEK1 000 Kč
Počet hodin: 6
Termín: 13.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 14.10.2019
Lektoři: Mgr. Pavel TraspeMgr. Ivana Skalková
Kód programu: 7030/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová
Organizační garant: Bc. Vladimíra Zubová

Obsah

Seminář je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří ve své praxi aktivně používají test DISMAS.

obsah semináře: účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků testu DISMAS, přičemž k tomuto cíli přispěje zejména vzájemná výměna zkušeností jednotlivých účastníků semináře získaných v jejich dosavadní práci s tímto nástrojem.

V rámci semináře budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kasuistik (poskytnutými jak lektory, tak samotnými účastníky) a jejich rozborem. Součástí semináře bude i propojení výsledků testu DISMAS s výsledky v inteligenčním testu WISC-III, ukázány souvislosti obtíží v rozvoji matematických dovedností s obtížemi v jiných oblastech (čtení, psaní, pravopis) a možnosti intervence v návaznosti na diagnostická zjištění v testu DISMAS. Nástroj není v ceně kurzu. Účastník by si měl přivézt vlastní kazuistiku práce s DISMAS.